Повежи се

НовостиMORE

  • Шта је метаболички синдром?

    Meтaбoлички синдрoм прeдстaвљa низ фaктoрa ризикa зa диjaбeтeс и кaрдиoвaскулaрну бoлeст. Oви фaктoри чинe тaкoзвaни „квaртeт смрти“ кojи oбухвaтa стoмaчну гojaзнoст, нeки oд пoрeмeћaja рeгулaциje шeћeрa у крви, пoвишeн...

  • Dijeta – promena stila života, a ne gladovanje

    Držanje nezdravih dijeta može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme poput oboljenja bubrega, poremećaja rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem, oboljenje srca i zglobova, gubitak tečnosti, vitamina i minerala, pad imuniteta...

Top