Važno saopštenje za javnost

„Navodi da nas je, po prijavi nekadašnje koordinatorke fonda za Otvoreno društvo čiji je osnivač Džordž Soroš, posetila tržišna inspekcija su tačni.
Predmet kontrole su bili navodi na našem sajtu i tvrdnja na ambalaži da je Tonus hleb proizveden po licenci Ruske akademije nauka.

Pravno gledano, Trivit ima Ugovor o licenci sa Akademproduktom iz Rusije, ali kreator Tonus hleba je Akademik Antonov Vladimir koji je tehnologiju
proizvodnje Tonus hleba razvijao u okviru institucije u kojoj je angažovan – u ovom slučaju to su institucije u okviru Ruske akademije nauka. Ovo bi bili
predugački navodi za jednu ambalažu i zato ćemo mi poslušati inspekciju i na ambalaži zadržati od sada samo: „Po licenci OOO Akademprodukt Rusija, autor
akademik Antonov V.“

Kompanija Trivit je dobila licencu 2008. godine, a proizvodnja je započeta u julu 2009 godine, pod stručnim nadzorom akademika Antonov V. lično.

Još je Hipokrat zapisao: „Neka hrana bude lek, neka lek bude hrana.“ Zakon koji propisuje da samo lekovi leče je donešen pod uticajem farmaceutske
industrije koja sprečava da se govori o istinitim svojstvima hrane.

Tonus hleb je jedini klinički ispitan hleb, o čemu imamo mnogobrojne dokaze koje smo dali na uvid i inspekciji po pitanju navoda na našem sajtu, a vrlo
rado ćemo ih poslati i svim zainteresovanim licima.

Još bih dodala da je Tonus hleb nosilac mnogobrojnih priznanja koja su mu dodeljena i van granica Ruske fedracije, među kojima su:

- Sajam IBA (International Bakery Trade Fair) u Nemačkoj 2000. godine – Jedinstven proizvod u svetu koji nema sličnog!

- Međunarodni kongres o hlebu u Velikoj Britaniji 2004. godine – Proizvod od međunarodnog značaja

Tonus hleb sadrži dnevne potrebe odraslog čoveka za magnezijumom, biljnim vlaknima i gvožđem, u tom pravcu ćemo ubuduće usmeriti naše oglasne poruke.

Kompanija Trivit ima zaokružen ciklus proizvodnje: od njive do potrošača, što znači da sami proizvodimo pšenicu u kontrolisanim uslovima, lagerujemo je,
peremo, isklijavamo, proizvodimo hleb i distribuiramo u maloprodajne objekte širom zemlje, a od ove godine i u sopstveni maloprodajni lanac – Trivit
pekara.

Voleli bismo da se povodom ove teme oglase i naši verni potrošači koji su ostvarili pozitivne rezultate redovnom upotrebom Tonus hleba i posvedoče zašto su
tvrdnje na ambalaži Tonus hleba opravdane!“

Prijateljski pozdrav,

Milena Jakšić

Direktor
Trivit DOO
Kulski put bb, Vrbas
tel: + 381 21 707-059, 707 664, 794 495
mob RS: + 381 64 809 19 25
mob CG: + 382 69 265 389
mail: milena.jaksic@trivitgroup.com